Cigarete i tablete (E-Book, EPUB)

eBook
ISBN/EAN: 9789532663525
Umfang: 136 S.
Auflage: 1. Auflage 2014
E-Book
Format: EPUB
DRM: Adobe DRM
6,99 €
(inkl. MwSt.)
Nicht lieferbar
E-Book Download
Cigarete i tablete zbirka su dvadesetak kratkih pri"a u kojima se Kre"imir Bla"evi" pokazuje kao prozaik s nevjerojatnim rasponom tema, sklon detalju i minuciozan pri opisivanju. Mnoge od ovih dvadesetak pri"a govore o odrastanju, od najranijeg djetinjstva preko "kolovanja uz prve zvuke gitare u Slavonskome Brodu do na"e dana"nje svako­dnevnice optere"ene politikom. Junaci ove knjige mali su ljudi, momci i djevojke na pragu zrelosti koji isku"avaju svoje granice, obitelj, stri"evi, ujaci... Kre"imir Bla"evi" s marom etnologa skuplja i najsitnije detalje urbane pro"losti i iz njih sla"e velike male pri"e, zadr"avaju"i vedar duh i u najgorim tragedijama. Sli"no kao i njegove rock-pjesme, pri"e iz Cigareta i tableta potpuno su zaokru"ene minijature.
Kre"imir Bla"evi" ro"en je 1958. u Slavonskom Brodu gdje je zavr"io realnu gimnaziju i osnovnu glazbenu "kolu za violinu i gitaru. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je etnologiju i komparativnu knji"evnost. Radio je sve "to se u glazbi mo"e raditi. Od 1982. intenzivno se bavi glazbom kada je osnovao vlastitu grupu Animatori te u njoj bio skladatelj, tekstopisac, pjeva" i gitarist. 1989. bio je glazbeni urednik i organizator programa u Glazbenom klubu Kulu"i", te glazbeni producent. 1991. radio je kao urednik publishinga u Croatia Recordsu. Objavio je zbirku poezije I jedne i druge i knjigu pripovijedaka Sam u koloni. Pisao je glazbene kritike u "asopisima Vijenac, Kana i Cantus. "lan je Hrvatskog dru"tva skladatelja, Hrvatske glazbene unije, "iji je jedan od osniva"a, a njegova kratka biografija nalazi se i u izdanju Sveu"ili"ta Cambridge Who is Who in Popular Music. 2001. zajedno s Brankom Bogunovi"em Pifom snimio je album Julija je bacila svoj krevet kroz prozor. Autor je prve doma"e rock autobiografije Ostat "u mlad. Kre"imir Bla"evi" iznenada je umro 19. o"ujka 2007.
Alle hier erworbenen E-Books können Sie in Ihrem Kundenkonto in die kostenlose PocketBook Cloud laden. Dadurch haben Sie den Vorteil, dass Sie von Ihrem PocketBook E-Reader, Ihrem Smartphone, Tablet und PC jederzeit auf Ihre gekauften und bereits vorhandenen E-Books Zugriff haben.

Um die PocketBook Cloud zu aktivieren, loggen Sie sich bitte in Ihrem Kundenkonto ein und gehen dort in den Bereich „E-Books“. Setzen Sie hier einen Haken bei „Neue E-Book-Käufe automatisch zu meiner Cloud hinzufügen.“. Dadurch wird ein PocketBook Cloud Konto für Sie angelegt. Die Zugangsdaten sind dabei dieselben wie die Ihres Kundenkontos in diesem Webshop.

Weitere Informationen zur PocketBook Cloud finden Sie unter www.meinpocketbook.de.

Allgemeine E-Book-Informationen

E-Books in diesem Webshop können in den Dateiformaten EPUB und PDF vorliegen und können ggf. mit einem Kopierschutz versehen sein. Sie finden die entsprechenden Informationen in der Detailansicht des jeweiligen Titels.

E-Books ohne Kopierschutz oder mit einem digitalen Wasserzeichen können Sie problemlos auf Ihr Gerät übertragen. Sie müssen lediglich die Kompatibilität mit Ihrem Gerät prüfen.

Um E-Books, die mit Adobe DRM geschützt sind, auf Ihr Lesegerät zu übertragen, benötigen Sie zusätzlich eine Adobe ID und die kostenlose Software Adobe® Digital Editions, wo Sie Ihre Adobe ID hinterlegen müssen. Beim Herunterladen eines mit Adobe DRM geschützten E-Books erhalten Sie zunächst eine .acsm-Datei, die Sie in Adobe® Digital Editions öffnen müssen. Durch diesen Prozess wird das E-Book mit Ihrer Adobe-ID verknüpft und in Adobe® Digital Editions geöffnet.