Karusel (E-Book, EPUB)

eBook - Gabrijela navijeta novo doba
ISBN/EAN: 9789532663587
Umfang: 216 S.
Auflage: 1. Auflage 2014
E-Book
Format: EPUB
DRM: Adobe DRM
6,99 €
(inkl. MwSt.)
Nicht lieferbar
E-Book Download
Na samome kraju dvadesetoga stolje?a u rodni provincijski gradi?, imaginarni a tako stvarni Gradec, iz Amerike na pogreb svoje pomajke dolazi Miroslav/Frederick i susre?e svoju ljubav iz djetinjstva, nezaboravnu Gabrijelu, ?iji ga je bijeg s cirkusom obilje¸io za cijeli ¸ivot.Dvoje staraca poku¨ava rasplamsati ¸ar mladena?ke ljubavi u svijetu koji nestaje, koji se kao i stolje?e za njima topi poput ¨e?erne vate. Gabrijela i Miroslav to su vrijeme pro¸ivjeli sasvim razli?ito i kroz njihove sudbine ono se prelama kao u ku?i ogledala. Miroslav je ´idov kojem je njegovo ¸idovstvo kao djetetu bilo zatajeno. On je salonski ljevi?ar, skeptik, individualist, znanstvenik koji uvijek sumnja, a vjeruje samo u ideale boljeg i pravednijeg dru¨tva. Nasuprot njemu Gabrijela je oduvijek spremno prihva?ala svaku vjeru, bio to socijalizam, katolicizam ili nacionalizam, a sada vjeruje u potrebu za mirom i su¸ivotom. Ona se svakoj svojoj vjeri podaje potpuno, bezrezervno te u nju utkiva samu sebe i svoj dar za proricanje budu?nosti i lije?enje starim, gotovo vje¨ti?jim metodama.Kroz sudbinu ovih neobi?no obi?nih junaka Bauer je dao plasti?nu sliku na¨e provincije, njezinih stanovnika i predrasuda koje ih oduvijek optere?uju. Karusel je roman jakih osobnosti ?ije ljudske sudbine imaju univerzalnu vrijednost, a njihovi poku¨aji da pre¸ive u mlinskom kota?u velike povijesti poprimaju karakteristike istinskoga herojstva.
Ludwig Bauer rodio se 1941. u Sisku. Diplomirao je slavistiku u Zagrebu, a ¨kolovanje nastavio u Bratislavi i Pragu. Bavio se prevo?enjem stru?nih djela (me?u njima je i prvi prijevod knjige o kibernetici na hrvatskom jeziku - J. Bober, ?ovjek, stroj, dru¨tvo, 1967.) i beletristike; bio je profesor i u?itelj u Zagrebu, Londonu i Washingtonu, glavni urednik izdava?ke ku?e Globus i knji¸evnog ?asopisa Na¨a knjiga, analiti?ar javnoga mnijenja i propagandist, profesionalni voza?, scenarist (epizode crtanih filmova Profesor Baltazar; Televizija UN), istra¸iva? interkulturnih pitanja i kolumnist. Na engleskom jeziku napisao je Pregled aktivnosti Me?unarodne agencije za atomsku energiju (Be?, 1996.). Prire?ivao je i ure?ivao razli?ite knjige (uklju?uju?i antologije i izbore ¨kolske lektire), pisao predgovore, kritike, recenzije i prikaze.Prvu prozu objavio je kao gimnazijalac, na Radiju Zagreb krajem pedesetih, a 1973. dobio je za prvu tiskanu pri?u tada uglednu Politikinu nagradu. Objavio je vi¨e uspje¨nica za djecu: Parnja?a Colombina, 1979., Poliglot i pas, 1988., Tri medvjeda i gitara, od 1991. ?ak devet izdanja, Ronilac bisera, 2000., Istina o gusarskom kapetanu Karvasu, 2001., Vje¨tica Liza Hainbur¨ka, 2002., Vila Zelenog jezera, 2003., Morski igrokazi, 2005., Bajkoviti igrokazi, 2005., Krava voli lava (s M. Radnichom), 2005. i Maske do daske (s M. Radnichom), 2006.Posebno je ugledan kao romanopisac i do sada je objavio jedanaest romana: Trag u travi, 1984., Trik, 1985., Dokaz da je zemlja okrugla, 1987., Biserje za Karolinu, 1997., Partitura za ?arobnu frulu, 1999., Prevo?enje lirske poezije - Romanetto Buffo, 2002., Don Juanova velika ljubav i mali balkanski rat, 2003., i u Frakturinu izdanju Kratka kronika porodice Weber, 1990., Zapisi i vremena Nikice Slavi?a, 2007., Patnje Antonije Brabec, 2008., Zavi?aj, zaborav, 2010., Karusel, 2011. te Toranj kiselih jabuka, 2013.Za roman Zavi?aj, zaborav osvojio je presti¸nu nagradu Me¨a Selimovi? za najbolji roman, nagradu Fran Galovi? za najbolje knji¸evno djelo zavi?ajne tematike i nagradu Kiklop za najbolji roman u 2011.
Alle hier erworbenen E-Books können Sie in Ihrem Kundenkonto in die kostenlose PocketBook Cloud laden. Dadurch haben Sie den Vorteil, dass Sie von Ihrem PocketBook E-Reader, Ihrem Smartphone, Tablet und PC jederzeit auf Ihre gekauften und bereits vorhandenen E-Books Zugriff haben.

Um die PocketBook Cloud zu aktivieren, loggen Sie sich bitte in Ihrem Kundenkonto ein und gehen dort in den Bereich „E-Books“. Setzen Sie hier einen Haken bei „Neue E-Book-Käufe automatisch zu meiner Cloud hinzufügen.“. Dadurch wird ein PocketBook Cloud Konto für Sie angelegt. Die Zugangsdaten sind dabei dieselben wie die Ihres Kundenkontos in diesem Webshop.

Weitere Informationen zur PocketBook Cloud finden Sie unter www.meinpocketbook.de.

Allgemeine E-Book-Informationen

E-Books in diesem Webshop können in den Dateiformaten EPUB und PDF vorliegen und können ggf. mit einem Kopierschutz versehen sein. Sie finden die entsprechenden Informationen in der Detailansicht des jeweiligen Titels.

E-Books ohne Kopierschutz oder mit einem digitalen Wasserzeichen können Sie problemlos auf Ihr Gerät übertragen. Sie müssen lediglich die Kompatibilität mit Ihrem Gerät prüfen.

Um E-Books, die mit Adobe DRM geschützt sind, auf Ihr Lesegerät zu übertragen, benötigen Sie zusätzlich eine Adobe ID und die kostenlose Software Adobe® Digital Editions, wo Sie Ihre Adobe ID hinterlegen müssen. Beim Herunterladen eines mit Adobe DRM geschützten E-Books erhalten Sie zunächst eine .acsm-Datei, die Sie in Adobe® Digital Editions öffnen müssen. Durch diesen Prozess wird das E-Book mit Ihrer Adobe-ID verknüpft und in Adobe® Digital Editions geöffnet.