Ljetni dnevnik rata (E-Book, EPUB)

eBook
ISBN/EAN: 9789532664379
Umfang: 192 S.
Auflage: 1. Auflage 2014
E-Book
Format: EPUB
DRM: Adobe DRM
6,99 €
(inkl. MwSt.)
Nicht lieferbar
E-Book Download
Roman "Ljetni dnevnik rata" Vladimira Stojsavljevi?a prva je proza o ratu u Hrvatskoj. Napisan usred zra?nih opasnosti, u vrijeme kada je sve bilo dramati?no, kada je Vukovar bio pred padom, slike s malih ekrana i novinske vijesti govorile su o okupaciji i novim ¸rtvama, a surova, brutalna stvarnost grunula je u ¸ivot svakog pojedinca, ovaj je roman i danas, vi¨e od dvadeset godina od prvog izdanja, iznimno zanimljiv, sna¸an i ¸ivotan. Vladimir Stojsavljevi? uspio je iz vizure adolescenta savr¨eno ocrtati atmosferu Zagreba 1991. - vrijeme kada pucaju prijateljstva i ljubavi te se otkriva kakav je tko u stvarnosti."Ljetni dnevnik rata" pokazuje da za sna¸nu sliku suvremenosti nije nu¸an vremenski, nego umjetni?ki odmak. Stojsavljevi? je gotovo dnevni?ki, istovremeno s doga?ajima, u dahu i brzom ritmu te s mno¨tvom jakih slika i upe?atljivih likova ispisao i danas iznimno dojmljive stranice o ratu i njegovim posljedicama na ¸ivote svih ljudi. Ovo je roman o godini u kojoj se sve nepovratno promijenilo.
Vladimir Stojsavljevi? diplomirao je na Akademiji dram­skih umjetnosti u Zagrebu, smjer re¸ija. Dobitnik je niza priznanja i nagrada za svoje predstave i dramske tekstove. Desetlje?ima se bavi organizacijom kulturnoga ¸ivota: multimedijalnih projekata, kazali¨nih pred­stava, festivala poput Eurokaza, Tjedna suvremenog plesa i tako dalje. Va¸nije su mu drame Kradljivac knjiga, Tra? o ljubavi, Katarina Zrinska od Frankopana, O tome se u na¨oj ku?i ne govori, Odlazak, Zagorka na duplerici, Norve¨ke ¨ume i Nikola VII. Prozni tekst Ljetni dnevnik rata iz 1991. smatra se prvom knjigom napisanom o ratu u Hrvatskoj. 2009. objavio je hvaljeni roman Pula, a 2011. ´ivot bez imena.
Alle hier erworbenen E-Books können Sie in Ihrem Kundenkonto in die kostenlose PocketBook Cloud laden. Dadurch haben Sie den Vorteil, dass Sie von Ihrem PocketBook E-Reader, Ihrem Smartphone, Tablet und PC jederzeit auf Ihre gekauften und bereits vorhandenen E-Books Zugriff haben.

Um die PocketBook Cloud zu aktivieren, loggen Sie sich bitte in Ihrem Kundenkonto ein und gehen dort in den Bereich „E-Books“. Setzen Sie hier einen Haken bei „Neue E-Book-Käufe automatisch zu meiner Cloud hinzufügen.“. Dadurch wird ein PocketBook Cloud Konto für Sie angelegt. Die Zugangsdaten sind dabei dieselben wie die Ihres Kundenkontos in diesem Webshop.

Weitere Informationen zur PocketBook Cloud finden Sie unter www.meinpocketbook.de.

Allgemeine E-Book-Informationen

E-Books in diesem Webshop können in den Dateiformaten EPUB und PDF vorliegen und können ggf. mit einem Kopierschutz versehen sein. Sie finden die entsprechenden Informationen in der Detailansicht des jeweiligen Titels.

E-Books ohne Kopierschutz oder mit einem digitalen Wasserzeichen können Sie problemlos auf Ihr Gerät übertragen. Sie müssen lediglich die Kompatibilität mit Ihrem Gerät prüfen.

Um E-Books, die mit Adobe DRM geschützt sind, auf Ihr Lesegerät zu übertragen, benötigen Sie zusätzlich eine Adobe ID und die kostenlose Software Adobe® Digital Editions, wo Sie Ihre Adobe ID hinterlegen müssen. Beim Herunterladen eines mit Adobe DRM geschützten E-Books erhalten Sie zunächst eine .acsm-Datei, die Sie in Adobe® Digital Editions öffnen müssen. Durch diesen Prozess wird das E-Book mit Ihrer Adobe-ID verknüpft und in Adobe® Digital Editions geöffnet.